ΠΡΟΦΙΛ

Η "terraverde" ΒΑΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια εταιρία που συστάθηκε με σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έργων πρασίνου, κηποτεχνικών μελετών και εξηπηρέτησης αναγκών αγροτικής ανάπτυξης.

Η πολυετής δραστηριότητα των στελεχών της και η συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες αποτελούν εγγύηση για ένα σίγουρο αποτέλεσμα.

 

profile-01.jpg profile-02.jpg profile-03.jpg profile-04.jpg

 

 

Η εταιρία "terraverde" ΒΑΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ έχει την πιστοποίηση ISO, σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές.

ISO