Κηποτεχνικές μελέτες

Η Αύξηση του αστικού πληθυσμού αλλά και οι ανάγκες γης για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, έχουν μειώσει δραστικά την αναλογία ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά κάτοικο.  Έργα πρασίνου και κήπων είναι η προκύπτουσα ανάγκη δημιουργίας στο εσωτερικό και πέριξ των εγκαταστάσεων.
Η δημιουργία αυτή είναι έργο ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα απο λεπτούς χειρισμούς και ειδική φροντίδα. Εμπεριέχει όλα τα ουσιαστικά αισθητικά στοιχεία, της σύνθεσης, της ισορροπίας, της προοπτικής, του βάθους, της υφής, του χρώματος. Είναι δημιουργία ζωντανή, έχει έντονη δυναμική, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα, μέσα απο την αρμονική ισσοροπία σχημάτων.

Έμπνευση από την φύση

 Αποτελούν έργα τέχνης που εμπεριέχουν υψηλή σημασία - ως πρωταρχικό αλλά και απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο - με έμπνευση απο τη φύση και δόμηση με κανόνες αρχιτεκτονικής (αρχιτεκτονική τοπίου και αρχιτεκτονική κήπου). Οι κήποι  και τα έργα πρασίνου εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, παράλληλα εντασσόμμενα στην προσωπικότητα της εγκατάστασης, τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα σχήματα της, το προσωπικό της στίγμα.
Έργα πρασίνου - κήπου με λιτές γραμμές, χωρίς δόσεις υπερβολής, πλεονασμού και προσπάθειας εντυπωσιασμού, συμμετρικά ή ασσύμετρα, δημιουργούν ισσοροπία, με χώρους που προσθέτουν σταθερότητα στο σύνολο του χώρου τους, όπως επίσης και στο σύνολο της εγκατάστασης, καθώς αποτελούν προέκταση της τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά.