Συντήρηση κήπων

Ολοκληρωμένες λύσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση ενός έργου πρασίνου ή αρχιτεκτονικής τοπίου.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε άρτια, ποιοτικά ομοιόμορφη και εντός χρονοδιαγράμματος κατασκευή καθώς και πλήρη συντονισμό στην εκτέλεση των διαφορετικών εργασιών αφού αποφεύγονται καθυστερήσεις και ζημιές από άλλα συνεργεία

Η Ολοκληρωμένη Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου αποτελείται από τα εξής στάδια:

1. Διαμόρφωση εδάφους

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση των τελικών απαιτούμενων κλίσεων και επιπέδων του εδάφους καθώς και την διάνοιξη των θεμελίων των προτεινόμενων δομικών κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών χρησιμοποιούνται συνήθως μηχανικά μέσα.

2. Κατασκευή Δομικών Στοιχείων

Περιλαμβάνει την κατασκευή δομικών στοιχείων απαραίτητων για την διαμόρφωσητου περιβάλλοντα χώρου, όπως πισίνας, τοιχίων αντιστήριξης, παρτεριών, κλιμάκων, διαδρόμων, χώρου στάθμευσης, αντλιοστασίου, βοηθητικών χώρων, διακοσμητικών κατασκευών, bbq, κ.α. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εργασίες είναι συνήθως betton, φυσική πέτρα, βιομηχανικό ή σταμπωτό δάπεδο, κ.α.

3. Εγκατάσταση υποδομής

Σε αυτό το στάδιο κατασκευάζεται από τα συνεργεία μας όλη η υποδομή του περιβάλλοντα χώρου όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο της άρδευσης, το δίκτυο υδραυλικών & αποχέτευσης πισίνας καθώς και η εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος.

Επιπρόσθετα μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιοποίηση των οικιακών λυμάτων με την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού μικρής κλίμακας.

4. Λοιπές κατασκευές

Οι συγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή ή τοποθέτηση χρηστικών και διακοσμητικών στοιχείων, όπως καθιστικά, πέργολες, σκίαστρα, βοηθητικοί διάδρομοι, όργανα παιδικής χαράς, αθλητικός εξοπλισμός, κ.α. τα οποία αποτελούνται από πιο ήπια και φιλικά υλικά, όπως οικολογικό ξύλο, βότσαλο, ψηφίδα, μέταλλο, ανακυκλωμένο πλαστικό, κ.α.

5. Εργασίες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης

Περιλαμβάνει την κατεργασία και προετοιμασία του εδάφους στις επιφάνειες φύτευσης, την εκτέλεση κλαδεύσεων μόρφωσης και καλλωπισμού σε υφιστάμενα φυτά, την φύτευση νέων δένδρων και θάμνων και τέλος την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.